نگارینه(گل گلی نقاشی سابق) عرضه کننده تابلوهای تزئینی " تابلو نقاشی های چاپی بر روی بوم،تابلو نقاشی های رنگ روغن، تابلو پوسترهای زیبا، تابلوهای بک لایت و دیگر تابلوهای تزئینی زیبا

تابلو پوسترهای چهار تکه

نگارینه عرضه کننده تابلوهای تزئینی است که سعی نموده و همچنین مصر است تا تالوهای خود را با بالاترین کیفیت دوام ، ماندگاری و زیبائی تولید و عرضه نماید.

فروش این سایت صرفا اینترنتی است

تولیدات نگارینه عبارتند از تابلوهای چاپی بر روی بوم، تابلو های بک لایت شیشه دار، تابلوهای بک لایت چاپی بر روی بوم، تابلو منظره های رنگ روغن، و انواع دیگر تابلوهای تزئینی و تابلو نقاشی های دیگری که به دست هنرمندان شاید گمنام اما زبر دست و ماهر و خوش ذوق تهیه و عرضه می شوند و علاوه بر عرضه تابلوهای موجود قابلیت اخذ سفارش اختصاصی را نیز داراست.

تابلو پوسترهای چهار تکه

تابلو پوسترهای سه تکه تابلو پوسترهای چهار تکه چهار گوش
3 of 9