نشر دیجیتال نویسانا- تولید و عرضه کتاب الکترونیک در سراسر دنیا

درسی و دانشگاهی

شادمانیم که میتوانیم در راهی گام برداریم که هم عزت است و هم خدمت.

     نویسانا بخشی از مجموعه گل گلی است که به صورتی مستقل در جهت عرضه کتابهای الکترونیک در زمینه های مختلف فعالیت میکند. .در این مجموعه سعی ما بر این است که علاوه بر عرضه ، در جهت نقد و بر رسی کتاب ، معرفی آثار ، معرفی نویسندگان ، آگاهی رسانی های کتابی و ... قدمی برداریم.

     عرضه کتاب در مجموعه نویسانا به صورت دانلودی است و بستری فراهم گردیده تا نه تنها ایرانیان ساکن در کشور بلکه کلیه هموطنان مقیم در کشورهای مختلف ، پارسی زبانان و علاقمندان به ربان پارسی در خارج از ایران نیز امکان خرید و تهیه محصولات این مجموعه را داشته باشند.

نویسانا از کلیه نویسندگان دارای اثر و همچنین آنانی که تمایل به داشتن اثر و یا آثاری از خود دارند جهت نشر آثارشان به صورت الکترونیک دعوت به همکاری میکند.

     عزتتان را آرزوست

خدمات نویسانا عبارتند از :

  • عرضه کتاب الکترونیک به صورت فروش ریالی و غیر ریالی
  • به ثبت رسانی آثار ، تبدیل اثرها به کتاب الکترونیک و عرضه آنها
  • دریافت و ایجاد آگهی در جهت معرفی

درسی و دانشگاهی

ادبیات الهیات
2 of 8